† Szczepan Trzupek

Msze święte pogrzebowe za

† Szczepana Trzupka

zostaną odprawione w Kościele św. Narodzenia NMP w Gdowie

i św. Brata Alberta w Zagórzanach

 18 IXGodz. 630
 11 XGodz. 1100
 14 XIGodz. 700
 23 XIIGodz. 630
 26 XIIGodz. 1500 Z
 11 IGodz. 1800
 11 IIGodz. 1800
 14 IIIGodz. 1800
 11 IVGodz. 900 Z
 11 VGodz. 1800

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej