† Marian Żyła

Msze święte za

† Mariana Żyłę

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w Kościele św. Narodzenia NMP w Gdowie

i św. Brata Alberta w Zagórzanach

 6 IGodz. 1500 Z
 10 IGodz. 1500 Z
 12 IGodz.   700
 16 IGodz.   700
 17 IGodz.   900 Z
 21 IGodz. 1700 Z
 31 IGodz. 1500 Z
 20 IIGodz.   700
 20 IIIGodz.   700
 20 IVGodz. 1800

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej