† Irena Krzysica

Msze święte za

† Irenę Krzysica

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie

 3 IIIGodz.   930
 1 IIIGodz.   630
 8 IIIGodz.   700
 16 IIIGodz.   630
 6 IVGodz.   700
 16 IVGodz.   700
 10 VGodz.   630
 3 VIGodz. 1800
 9 VIGodz.   630
 23 VIGodz. 1800

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej