You are currently viewing UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – NOWY ROK

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – NOWY ROK

    W imię Boże pragniemy rozpocząć Nowy Rok Pański 2021. Ten nieznany nam jeszcze czas zawierzamy dobremu Bogu przez ręce Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki pełnej Ducha Świętego. Chcemy Ją prosić, by wypraszała nam wszelkie Boże dary i łaski oraz Jego błogosławieństwo. Dziś pierwszy piątek miesiąca, z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

    Nowy Rok to także Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach o wszystkich, których codzienność naznaczona jest cierpieniem, przemocą oraz grozą wojen i terroryzmu.

    Na początku Nowego Roku pragniemy, Wam drodzy parafianie, bardzo gorąco podziękować. Niech dobry i miłosierny Bóg wynagrodzi Wam za wasz trud, za wsparcie oddanie i waszą ofiarność w trosce o parafię. Ze swej strony my kapłani zapewniamy Was o modlitwie, i staraniu o to, żeby wszystkie sprawy związanie tak z życiem duchowym jak i materialnym naszej parafii, były wykonywane solidnie i uczciwie.

    Dziękujemy Miłosiernemu Bogu za Jego opatrzność w minionym roku, za wszystkie dary udzielone zwłaszcza w sakramentach świętych. Sakrament Chrztu świętego przyjęło 100 dzieci, do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło 96 dzieci, wiernym udzielono 80 000 Komunii świętych, darami Ducha Świętego w sakramencie Bierzmowania zostało umocnionych 86 młodych ludzi, 25 par narzeczonych udzieliło sobie Sakramentu Małżeństwa. Wielu z naszej wspólnoty zakończyło już ziemską pielgrzymkę. Ufamy, że w niebańskiej liturgii śpiewają Bogu dziękczynne Te Deum, W minionym roku odprawiliśmy 88 pogrzebów.

    Rok się zamknął i rok się otwiera. Kontynuujmy naszą podróż życia i wiary do pełnego synostwa Dzieci Bożych i dzieci naszej Ojczyzny, kierując się mocnym i pewnym tchnieniem Ducha Świętego, który nas prowadzi, strzeżeni opieką Świętej Bożej Rodzicielki, abyśmy przez naśladowanie Jej cnót zasłużyli na pełną nagrodę w Ojczyźnie wiecznej. Błogosławionego Nowego Roku 2021 Wszystkim z serca życzymy.