† Władysława Skowronek

Msze święte za

† Władysławę Skowronek

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w kościele św. Brata Alberta w Zagórzanach

 1 IIIGodz. 1700od córki Józefy z mężem
 3 IIIGodz. 1700od uczestników pogrzebu
 11 IVGodz. 1500od uczestników pogrzebu
 25 IVGodz. 1500od uczestników pogrzebu
 4 VGodz. 1900od uczestników pogrzebu
 11 VGodz. 1900od uczestników pogrzebu
 30 VIGodz.   700od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej