† Stanisław Seweryn

Msze święte pogrzebowe za

† Stanisława Seweryna

które zostaną odprawione

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie

 20 VIIgodz.   700od mamy
 28 VIIgodz.   630od uczestników pogrzebu
 5 VIIIgodz.   700od uczestników pogrzebu
 20 VIIIgodz.   700od uczestników pogrzebu
 13 IXgodz.   630od uczestników pogrzebu
 27 IXgodz.   630od uczestników pogrzebu
 30 IXgodz. 1800od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej