You are currently viewing Duchowa adopcja

Duchowa adopcja

  • Post category:Wydarzenia

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy również Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony w odpowiedzi na apel Św. Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae. Ma na celu zwracać naszą uwagę i budzić sumienia w sprawach dotyczących szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

W ten dzień wiele osób, także w naszej parafii (ok. 30 osób) podjęło dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Otoczmy te osoby naszą modlitwą, aby wytrwały w swoim przyrzeczeniu, a miłosierny Bóg niech wysłucha tej modlitwy i pomoże odmienić serca i postanowienia rodziców, aby nie pozbawiali życia swoich nienarodzonych dzieci.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

https://stacja7.pl