† Maria Matykiewicz

Msze święte pogrzebowe za

† Marię Matykiewicz

które zostaną odprawione

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie (G) oraz

w kościele św. Brata Alberta w Zagórzanach (Z)

 8 Vgodz. 1900 (Z)od córki z mężem i synem Grzegorzem
 17 Vgodz. 1900 (Z)od córki z mężem i synem Grzegorzem
 25 Vgodz. 1900 (Z)od uczestników pogrzebu
 31 Vgodz. 1900 (Z)od uczestników pogrzebu
 17 VIgodz. 1900 (Z)od uczestników pogrzebu
 2 IXgodz.   630 (G)od uczestników pogrzebu
 17 IXgodz.   700 (G)od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej