† Klaudiusz Goszczyński

Msze święte za

† Klaudiusza Goszczyńskiego

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie

 19 VIIGodz.   630od uczestników pogrzebu
 30 VIIGodz.   700od uczestników pogrzebu
 12 VIIIGodz.   700od uczestników pogrzebu
 31 VIIIGodz.   700od uczestników pogrzebu
 25 IXGodz.   700od uczestników pogrzebu
 12 XGodz. 1800od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej