† Leszek Czyrnek

Msze święte pogrzebowe za

† Leszka Czyrnek

które zostaną odprawione

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie

 2 VIIIgodz. 630od uczestników pogrzebu
 19 VIIIgodz. 630od uczestników pogrzebu
 16 VIIIgodz. 630od uczestników pogrzebu
 13 IXgodz. 700od uczestników pogrzebu
 22 IXgodz. 700od uczestników pogrzebu
 8 Xgodz. 700od uczestników pogrzebu
 13 XIIgodz. 1800od żony Bogusławy pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej