† Stanisława Włodarczyk

Msze święte za

† Stanisławę Włodarczyk

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie

 31 VIIIGodz.   630od uczestników pogrzebu
 19 IXGodz. 630od uczestników pogrzebu
 1 XGodz.   1600od uczestników pogrzebu
 7 XGodz.   630od uczestników pogrzebu
 30 XGodz.   630od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej