You are currently viewing Dni krzyżowe

Dni krzyżowe

  • Post category:Wydarzenia

Dni Krzyżowe (…) są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych.

Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne – Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.

Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud – wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji.

Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

Dni Krzyżowe 2021 | Niedziela.pl

W naszej parafii przez cały tydzień poprzedzający uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa modliliśmy się o urodzaje i kraje głodujące przy kapliczkach i krzyżach w tradycyjnych miejscach we wszystkich wioskach należących do naszej parafii oraz codziennie po Mszy św. o godz. 7:00 w naszym Sanktuarium. Modlitwa ta łączyła się też z Mszą św. i nabożeństwem majowym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za podtrzymywanie tej tradycji i wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które przygotowywały ołtarze oraz do strażaków z OSP w Fałkowicach.