† Janina Niewiarowska

Msze święte za

† Janinę Niewiarowską

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie (S)
i w kaplicy św. Br. Alberta w Zagórzanach (Z)

 24 VGodz. 1900 (Z)Od uczestników pogrzebu
 26 VGodz. 1800 (S)Od męża i od dzieci
 30VIIIGodz.   700 (S)Od wnuków
 4 IXGodz.   630 (S)Od uczestników pogrzebu
 8 IXGodz.   800 (S)Od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej