† Antoni Bernadzik

Msze święte za

† Antoniego Bernadzika

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione w kościele w Gdowie

 26. X.Godz. 700Od uczestników pogrzebu
 29. X.Godz. 700Od uczestników pogrzebu
 10. XI.Godz. 700Od uczestników pogrzebu
 19. XI.Godz. 700Od uczestników pogrzebu
 1. XII.Godz. 630Od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej