† Władysław Kurzydym

Msze święte za

† Władysława Kurzydym

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w kościele św. Brata Alberta w Zagórzanach

 15 VIIIGodz. 1500Od syna z żoną
 16 IXGodz. 1700Od uczestników pogrzebu
 23 IXGodz. 1700Od uczestników pogrzebu
 1 XGodz. 1700Od uczestników pogrzebu
 9 XGodz. 1700Od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej