† Ryszard Obrał

Msze święte za

† Ryszard Obrał

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w kościele w Gdowie

 23 IXGodz. 630Od żony
 07 XGodz. 700Od Bogdana z rodziną
 08 XIGodz. 700Od Marka z rodziną
 08 XIIGodz. 930Od Ryszarda z rodziną
 16 XIIGodz. 1800Od Pawła z rodziną

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej