You are currently viewing Procesja Bożego Ciała

Procesja Bożego Ciała

  • Post category:Wydarzenia

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, wyruszyliśmy ulicami naszej parafii z Najświętszym Sakramentem. Procesja ta nie tylko okazja do wspólnej modlitwy, ale również do dania świadectwa swojej wiary i trwania we wspólnocie Kościoła.

W tym roku obchody uroczystości zaczęły się od Eucharystii odprawionej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie (budynek danego gimnazjum im. Św. Br. Alberta). A następnie wyruszyliśmy w stronę kościoła parafialnego ulicami Lekarską i Młyńską.

Tradycyjne 4 ołtarze były na parkingu koło przedszkola, przy ośrodku zdrowia, na ul. Młyńskiej i przy naszym Sanktuarium.

Dziękujemy wszystkim za tak liczną obecność, modlitwę i dawanie świadectwa.

Szczególne podziękowania dla osób, które przygotowały ołtarze, nagłośnienie, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniących dzwonkami oraz I komunijnym. Strażakom za obecność, zaangażowanie i zabezpieczenie trasy. Wszystkim niosącym feretrony. Panom niosącym tuby. Służbie liturgicznej, scholi, panom Kościelnemu i Organiście i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszej modlitwy.