† Anna Chojnacka

Msze święte za

† Annę Chojnacką

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w kościele w Gdowie

 20. X.Godz. 630Od córki Elżbiety z mężem
 27. X.Godz. 630Od syna Krzysztofa
 10. XI.Godz. 630Od syna Andrzeja z żoną
 19. XI.Godz. 630Od uczestników pogrzebu
 1. XII.Godz. 630Od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej