† Maria Zagól

Msze święte za

† Marię Zagól

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w kościele w Gdowie

 30. VI.Godz. 1800Od córki Grażyny
 20. X.Godz. 700Od córki Haliny
 27. X.Godz. 700Od syna Marka
 5. XI.Godz. 630Od syna Andrzeja
 18. XI.Godz. 700Od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej