You are currently viewing „Starszy Brat Zygmunta”

„Starszy Brat Zygmunta”

  • Post category:Wydarzenia

Dzisiaj 13 lipca obchodzimy 500 lat od kiedy po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunt w Krakowie. Warto przy tej okazji przypomnieć, że jak opowiadają lokalni miłośnicy historii, np. Pan Franciszek Daniel w naszej świątyni mamy dzwon o 58 lat straszy i dlatego nazywany jest „Starszym Bratem Zygmunta.”

Ma on wysokość 1,1 m, średnicę 1,3 m i waży ponad 2 tony. Odlany został przez krakowskiego ludwisarza Herarda w 1462 r., a ufundowany został przez króla Kazimierza Jagielończyka. Poświęcony był świętemu Franciszkowi i św. Bernardowi.

Początkowo wisiał w Bramie Grodzkiej na Wawelu, w XVIII wieku został kupiony przez parafię w Gdowie.

Dzwon można zobaczyć tutaj: Zdjęcia panoramiczne – Gdów – Kościół pw. Narodzenia NMP: Spiżowy dzwon procesyjny (ai360.pl)

Przygotowano na podstawie materiałów: