You are currently viewing Od 22.08.2021 r. do 29.08.2021 r.

Od 22.08.2021 r. do 29.08.2021 r.

  • Post category:Intencje

D Z I E Ń

GODZINA

I N T E N C J A

21 NIEDZIELA ZWYKŁA

22 sierpnia

godz. 6.30

† Karol i Maria Kasprzyk, córka Janina, Jan i Maria Jamka, syn Jan

godz. 8.00

† Kazimiera i Mieczysław Szostakowie

godz. 9.00

(Zagórzany)

O błogosławieństwo Boże dla Doroty i Bronisława w 25 rocznicę ślubu

godz. 9.30

† Władysława Klimas 13 rocznica śmierci

godz. 11.00

Dziękczynna za 9-letnią posługę Księdza Tomasza Jajecznicy w naszej parafii z prośbą o błogosławieństwo Boże na posługę w nowej parafii

godz. 11.00

† Barbara Koza 2 rocznica śmierci

godz. 12.30

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Barbary i Mariana z okazji 30 rocznicy ślubu

godz. 15.00

(Zagórzany)

† Władysław Kurzydym od syna z żoną

godz. 18.00

O Błogosławieństwo Boże , zdrowie i potrzebne łaski dla Dominika w 8 rocznicę urodzin

PONIEDZIAŁEK

23 sierpnia

godz. 6.30

† Aleksander Palonek od córki Joanny z rodziną

godz. 7.00

† Jan i Maria Obrał

godz. 18.00

† Jakub Nowak od rodziców

WTOREK

24 sierpnia

godz. 6.30

† Wiesława Kmiecik od męża

godz. 7.00

† Henryk Gabrysiak od uczestników pogrzebu

godz. 18.00

† Aleksander Palonek od córki Joanny z rodziną

ŚRODA

25 sierpnia

godz. 6.30

† Bronisława Dzióbek od męża

godz. 7.00

O powrót do zdrowia

godz. 18.00

† Janina Stańczyk 9 rocznica śmierci

CZWARTEK

26 sierpnia

godz. 6.30

O błogosławieństwo Boże dla pracowników Stacji Opieki Caritas

godz. 7.00

† Dariusz Pasierb 17 rocznica śmierci

godz. 18.00

† Marian Gumułka od uczestników pogrzebu

godz. 19.00

(Zagórzany)

† Amalia Feliks od uczestników pogrzebu

PIĄTEK

27 sierpnia

godz. 6.30

† Katarzyna i Czesław Gąsiewicz

godz. 7.00

†Zofia Woźniak

godz. 18.00

† Tadeusz Pietras od uczestników pogrzebu

godz. 18.00

† Wioletta Parecka 13 rocznica śmierci

SOBOTA

28 sierpnia

godz. 6.30

† Agnieszka Stekiel

godz. 7.00

† Danuta Kawa od uczestników pogrzebu

godz. 18.00

† Ks. Kanonik Stanisław Bętkowski

22 NIEDZIELA ZWYKŁA

29 sierpnia

godz. 6.30

O błogosławieństwo Boże w Firmie

godz. 8.00

Dziękczynna za plony od mieszkańców Gdowa

godz. 9.00

(Zagórzany)

Dziękczynna za plony od mieszkańców Zagórzan i Zalesian

godz. 9.30

Dziękczynna za plony od mieszkańców Bilczyc

godz. 11.00

Dziękczynna za plony od mieszkańców Podolan, Stryszowej, Zręczyc i Wólki Zręczyckiej

godz. 12.30

Dziękczynna za plony od mieszkańców Fałkowic

godz. 15.00

(Zagórzany)

† Władysław Kurzydym od syna z żoną

godz. 18.00

† Maria Barylak 10 rocznica śmierci