You are currently viewing XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

          Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata. Na zakończenie tygodnia misyjnego będziemy gościć w naszej wspólnocie Marcelinę Kordek, która przygotowuje się do wyjazdu na misję na Kubę. Naszymi ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć jej pracę misyjną.

          Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy serdecznie do udziału w Nabożeństwie Różańcowym w naszym Sanktuarium o godz. 1730, a w Zagórzanach po Mszy świętej w niedzielę o godz. 1500, a w tygodniu o godz. 1700. Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na różańcem w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?

          Zbliża się listopad – błogosławiony czas modlitwy za zmarłych i troski o ich groby. Kościół od początku zachęca nas do modlitewnej pamięci o swoich najbliższych, którzy odeszli już do Pana. Czyni to w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi: „świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” (2 Mch 12, 46).  Ofiarujmy więc naszym bliskim zmarłym dar modlitwy. Kartki na wypominki jednorazowe i roczne są do zabrania z ołtarzy bocznych. Prosimy po ich wypełnieniu (imiona i nazwiska podajemy w mianowniku) włożyć je do koperty i złożyć do skrzynek przy ołtarzach lub w zakrystii.

          Składamy serdeczne podziękowania za troskę o naszą parafię. Za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do zabrania ze stolika z prasą  jest czasopismo Miłujcie się.

          W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Mieczysław Gałka i śp. Jan Kowalik. Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

          Wszystkim Wam tu obecnym dobrej i błogosławionej niedzieli oraz dobrego tygodnia, a Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy opieki świętych patronów i obfitości Bożych łask Prośmy świętego Michała Archanioła o opiekę nad nami w nadchodzącym tygodniu.