† Anna Franiek

Msze święte za

† Annę Franiek

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione w kościele w Gdowie

 3.XIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu
 6.XIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu
 9.XIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu
 13.XIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu
 15.XIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu

W miarę wolnego czasu prosimy o udział w ofierze Mszy świętej