† Stanisława Bulanda

Msze święte za

† Stanisławę Bulandę

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione w kościele w Gdowie

 6 VIIIGodz. 700Od męża Józefa
 24 IXGodz. 700Od córki Elżbiety z rodziną
 1 XGodz. 930Od córki Beaty z rodziną
 19 XIGodz. 700Od uczestników pogrzebu
 29 XIGodz. 1800Od rodzeństwa