† Maria Bolesława Pieprzyk

Msze święte za

† Marię Bolesławę Pieprzyk

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione w kościele w Gdowie

 05 VIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu
 13 VIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu
 04 VIIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu
 17 VIIIGodz. 630Od uczestników pogrzebu
 17 XGodz. 630Od uczestników pogrzebu