† Grzegorz Śliwiński

Msze święte za

† Grzegorza Śliwińskiego

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w Sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie

i kaplicy Św. Brata Alberta w Zagórzanach

 9 VGodz. 1900 Zag.Od Mamy
 4 XIGodz. 630Od brata Tomasza z rodziną
 11 XIGodz. 6:30Od uczestników pogrzebu
 9 XIIGodz.  1800Od uczestników pogrzebu
 28 XIIGodz.   700Od uczestników pogrzebu