† Anna Krawczyk

Msze święte za

† Annę Krawczyk

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w kościele w Gdowie

 12 VIIGodz. 630Od syna z żoną
 19 VIIGodz. 630Od córki Haliny z mężem
 2 VIIIGodz. 630Od córki Danuty z mężem rodziną
 13 VIIIGodz. 630Od córki Zosi
 13 XIIGodz. 1800Od syna z żoną