† Irena Obrał

Msze święte za

† Irenę Obrał

od uczestników pogrzebu, które zostaną odprawione

w kaplicy w Zagórzanach

 15 VGodz. 1500Od syna Jana z żoną
 24 VIIGodz. 1500Od syna Andrzeja z żoną
 25 VIIIGodz. 1900Od syna Józefa z żoną
 04 XGodz. 1700Od córki Danuty z rodziną
 22 XGodz. 1700Od uczestników pogrzebu