You are currently viewing Zamknięcie kapsuły czasu

Zamknięcie kapsuły czasu

Tekst z kapsuły czasu umieszczony na szczycie wieży.

Wieża zabytkowego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie od wielu lat powoli ulegała zniszczeniu. W najgorszym stanie była konstrukcja i blaszane pokrycie kopuły wieży. Pod wpływem uszkodzeń w cynkowej blasze, którą pokryta była kopuła, drewniana konstrukcja zaczęła butwieć, skutkiem czego kopuła poczęła się niebezpiecznie przechylać, grożąc katastrofą budowlaną. Widząc ogromne niebezpieczeństwo dla wiernych uczestniczących w nabożeństwach i dla budynku kościoła, śp. ks. kanonik Stanisław Bętkowski, proboszcz parafii w latach 2011-2020, zlecił opracowanie projektu remontu wieży. Nagła śmierć ks. kanonika Stanisława Bętkowskiego oraz trwająca epidemia koronawirusa przerwały rozpoczęte prace.

        Nowo mianowany proboszcz ks. kanonik Bogusław Seweryn po objęciu obowiązków i przeprowadzeniu wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, na drugim spotkaniu Rady, przedstawił projekt remontu wieży, przygotowany przez zespół: projektant główny i autor projektu budowlanego – branża architektura – mgr inż. arch. Anna Laskowska, projekt budowlany – branża konstrukcja – mgr inż. Łukasz Ślaga i mgr inż. Paweł Nowak, program konserwatorski – mgr Jan Szczurek. Po zapoznaniu się z projektem radni podjęli decyzję o kontynuowaniu, rozpoczętych przez śp. ks. Kanonika Stanisława Bętkowskiego, prac związanych z remontem wieży.

         W pierwszej kolejności zostały podjęte kroki w celu pozyskania środków na remont wieży oraz firmy, która wykona konieczne prace. Koszt remontu wyceniono na 980 000 zł. W tym miejscu należy podkreślić ogromne zaangażowanie parafian, wspierających finansowo dzieło renowacji wieży, którzy na ten cel w ciągu 18 miesięcy złożyli 280 000 zł. (zbiórki na ten cel są nadal prowadzone). Kiedy okazało się, że złożone wnioski o dofinansowanie remontu zostały odrzucone, Rada Parafialna podjęła decyzję o podzieleniu prac na etapy i rozpoczęciu z własnych środków koniecznej naprawy niebezpiecznie przechylonej kopuły wieży.

          Wykonawstwo prac powierzono firmie z Ciężkowic F.H.U. WIŚNIEWSKI Janusza Wiśniewskiego. Obowiązków kierownika budowy podjęła się mgr inż. Jadwiga Kasprzyk, funkcję inspektora nadzoru podjął mgr Franciszek Ciężarek, nadzór konserwatorski sprawuje mgr Jan Szczurek, z ramienia parafii koordynację całości powierzono p. Markowi Rozwadowskiemu, przewodniczącemu Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz mgr. inż. Jerzemu Noworycie. Rusztowania ustawiła firma p. Tomasza Nowaka.

         Z bliska, z rusztowań, można było ocenić skalę problemów. Okazało się, że wszystko należało zdemontować, wykonać nową konstrukcję oraz pokrycie kopuły. Konstrukcję więźby wykonano z drewna modrzewiowego odpowiednio zaimpregnowanego. Do pokrycia kopuły zamiast blachy cynkowej użyto trwalszej blachy miedzianej. Podczas rozbiórki natrafiono na przybitą do konstrukcji cynkową tabliczkę z wydrapaną datą Gdów 1939 i danymi St KOZA, prawdopodobnie poprzedniego kierownika ekipy wykonującej remont. Po demontażu miedzianej kuli ze zwieńczenia i jej otwarciu stwierdzono, że nie ma w środku kapsuły czasu, którą spodziewano się znaleźć. Po odczyszczeniu okazało się, że miedź, z której wykonano kulę jest w dobrym stanie. Podjęto decyzję o jej renowacji. Kulę odnowiono i pozłocono w pracowni brązowniczo-galwanizacyjnej Sacrum, prowadzonej przez Władysława Sendora. Stalowy krzyż ze zwieńczenia zastąpiono nowym, wykonanym przez firmę FEMET Łukasza Dziedzica. Nowe okiennice przygotowali stolarze p. Piotr Wróbel i p. Marcin Szostak. Prace elektryczne i odgromowe wykonał Zakład Elektroinstalacyjny p. Lesława Orzechowskiego.

         Wieża przez panów Stanisława i Michała Marciniaków, p. Mieczysława Słotwińskiego, p. Jacka Marciniaka oraz p. , została pomalowana farbą w celu zabezpieczenia tynków do czasu zgromadzenia środków na dalszą część planowanego remontu. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego dzieła wyrażamy wielką wdzięczność.

Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu za Jego błogosławieństwo i łaski udzielane w ciągu 1000 lat istnienia parafii, a Matce Najświętszej, naszej Patronce oddajemy się pod opieką na kolejne lata, zawierzając Jej wszystkie nasze sprawy.

Chwalebna Dziewico Maryjo, Pani Gdowska, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.