You are currently viewing Odpust parafialny

Odpust parafialny

  • Post category:Wydarzenia

W tym roku uroczystość odpustowa w naszej parafii odbyła się 4 września. Połączona była z dożynkami parafialnymi oraz obchodami 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Tadeusz Jarzębaka, emerytowanego proboszcza parafii św. Bartłomieja w Łapanowie a przed laty wikarego w naszej parafii.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację uroczystej sumy odpustowej: Służbie liturgicznej Ołtarza, Służbie kościelnej: Panu Kościelnemu i Panu Organiście, Siostrom, niosącym feretrony, Strażakom, Orkiestrze, Dzieciom. Podziękowania kierujemy również do Rady Parafialnej i wszystkich, którzy przygotowali i prowadzili kiermasz ciast oraz tym którzy ciasta zakupili, czym wsparli remont kopuły wieży z naszego kościoła.