You are currently viewing Betlejemskie Światło Pokoju w naszej parafii

Betlejemskie Światło Pokoju w naszej parafii

  • Post category:Wydarzenia

Dziś do naszej parafii harcerze z Marszowic przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień ten, jak możemy przeczytać na stronie ZHP…

Swoją wędrówkę rozpoczął w Grocie Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, w miejscu, w którym narodziła się – jak pisze św. Jan – Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Zatem nie sposób nie dostrzec związku Betlejemskiego Światła Pokoju z Jezusem, który rodząc się w Betlejem, staje się człowiekiem i będąc Bogiem, dzieli się prawdą o tym, kim jest Bóg. Od tamtej chwili możemy poznawać Boga, patrząc na Jezusa i słuchając, co do nas mówi — w ten sposób rozpoczęła się nowa era w życiu ludzkości. Pozostaje tylko pokazać ludziom Jezusa, opowiedzieć o Nim, przekazać Jego słowa… A to okazuje się zadaniem niełatwym. I tak przez wieki prawda o Jezusie Bogu — człowieku dociera do nas. Otrzymujemy ją poprzez wiarę na różne sposoby: w sakramentach, w katechezie, w lekturze Pisma Świętego, w codziennym pacierzu… i 32. raz w Płomieniu z Betlejem. 

Hasło 2022 | Betlejemskie Światło Pokoju 2022 (zhp.pl)

Dziękujemy Harcerzom za ten dar.

Zachęcamy, aby każdy zabrał to Światło do swojego domu z naszego kościoła.