You are currently viewing I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (26.02.2023)

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (26.02.2023)

    Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w Gdowie o godz. 1700, wcześniej o 1630 Droga Krzyżowa, w Zagórzanach o 1550. Podczas Gorzkich Żali składamy ofiary na wystrój Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Droga Krzyżowa w Gdowie w piątek dla młodzieży i dorosłych o godz. 600 i 1845, dla dzieci o godz. 1530. W Zagórzanach w czwartek o godz. 1700. Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy również na Adorację Najświętszego Sakramentu w piątki od godz. 730 do 1800. w pozostałe dni od 1700 do 1800. Każdego dnia modlimy się, modlitwą różańcową o 1730 w intencji rozwoju wiary w naszej parafii i naszej Ojczyźnie oraz o pokój na Ukrainie

    Wszystkich chętnych do przygotowania śpiewu podczas liturgii Triduum Paschalnego oraz osoby, które chciałyby tworzyć chór parafialny zapraszamy na spotkanie w czwartek (2.III.) o godz. 1900.

    W piątek (3.III.) okazja do spowiedzi, z racji I Piątku miesiąca, rano od godz. 600 i po południu od 1500. Drogę Krzyżową o godz. 1845 poprowadzi grupa Uwielbienia, która zaprasza do wspólnej modlitwy zamiast modlitwy uwielbienia w I czwartek.

    W sobotę (4.III.) uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona Archidiecezji Krakowskiej. Z racji I soboty miesiąca członków Róż Różańcowych, starszych
i chorych i samotnych zapraszamy na Msza świętą o godz. 930, wcześniej okazja do spowiedzi. Po Mszy świętej zmianka tajemnic żywego różańca. Chorych w domach odwiedzimy od godz. 930. Jeżeli są jakieś nowe osoby, które oczekują na posługę sakramentalną prosimy o ich zgłoszenie w zakrystii lub w kancelarii. Różaniec w intencji Ojczyzny o godz. 1720. Zapraszamy również na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Początek o godz. 2000.

    W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ks. dr Krzysztof Porosło. Przygotowując się do rekolekcji pamiętajmy w naszych modlitwach o księdzu rekolekcjoniście oraz o młodzieży z klas VIII, która 9 marca br. przyjmie sakrament bierzmowania. Chciejmy okres Wielkiego Postu przeżywać w stanie łaski uświęcającej. Okazja do spowiedzi codziennie rano od 600 do 715 i po południu od 1700 do 1750. Program rekolekcji w gablocie i na stronie internetowej.    

    Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej Pani Władysława Marciniak wraz z synem Mariuszem bardzo dziękują wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich, strażakom z OSP Falkowice, Pani Sołtys z Fałkowic, Fundacji Mk 12,31 oraz wszystkim ludziom dobrej woli za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki oraz wsparciu leczenia syna Mariusza . Zebrano kwotę 18 400 zł oraz 15 euro. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

 

    Kilka informacji o pracach prowadzonych w parafii.

1. Wieża. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Wieliczce za pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację na remont wieży i przyznanie na ten cel 100 000 zł. Zakres prac do wykonania: izolacja fundamentów, renowacja kamiennego portalu wejściowego oraz tynkowanie wieży. Całkowity koszt prac oszacowano na 490 000 zł.

2.
Kościół. Jest w przygotowaniu dokumentacja remontu i ocieplenia dachu, izolacji fundamentów, wykonania elewacji kościoła, chodnika procesyjnego oraz kaplicy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.

3. Zorza. W przygotowaniu są dokumentów do założenia Księgi Wieczystej obiektu. która jest potrzebna w celu podpisania umowy dzierżawy budynku Gminie. W ubiegłym tygodniu podpisano wstępne porozumienie z Gminą na dzierżawę Zorzy, tak by Gmina mogła już starać się o środki na remont.

4. Cmentarz. Zostały przygotowane dokumenty
do Starostwa konieczne do rozpoczęcia inwestycji na nowej części cmentarza. Są montowane słupki określające poszczególne sektory na starym cmentarzu. Zostanie w najbliższym czasie zamontowana tablica z planem cmentarza oraz regulaminem. Czcigodni na każdym cmentarzu pogrzeb odbywa się po przedstawieniu prawa do dysponowania grobem. Bez tego dokumentu żaden administrator nie przystępuje do załatwiania spraw związanych z pogrzebem. Minęło półtora roku od momentu, gdy poprosiliśmy o zgłaszanie się w kancelarii, by dopełnić formalności ustalenia dysponentów grobów. Ustaliliśmy do tej pory dysponentów ok 30% grobów. Od 1 marca br. przy załatwianiu spraw związanych z pogrzebem sprawdzane będzie prawo do dysponowania grobem. Bez niego sprawy związane z pogrzebem nie będą przyjmowane. Administracja Cmentarza jest czynna poniedziałki od 1600 do 1800 oraz w innym czasie po telefonicznym umówieniu się z Zarządcą Cmentarza.

    Trzy zaproszenia:

    W sytuacji, którą przeżywamy orędzie o Bożym Miłosierdziu niesie światło nadziei dla umęczonego świata. Tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Jezus pragnie, aby orędzie o miłosierdziu dotarło do wszystkich ludzi. Zapraszamy do głoszenia orędzia o Bożym Miłosierdziu przez udział w wydarzeniu „Róża dla Jezusa Miłosiernego”, które odbędzie się na Rynku Głównym w Krakowie 15 kwietnia br. Rodziców, młodzież i dzieci zapraszam na próbę do tego wydarzenia w sobotę 4 marca br. o godz. 1530 w sali gimnastycznej byłej podstawówki. Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego.

    Zapraszamy dzieci i młodzież na Wakacje z Bogiem w Drveniku na Chorwacji w dniach 0d 24.06 do 4.07.br. Koszt 480 euro i 500 zł. Bliższe informacje u ks. Proboszcza

    Parafia Łazany organizuje Pielgrzymka do Bułgarii w dniach 16.08 – 25.08.2023 cena: 2650 zł + 160 euro. Informacje na plakacie w gablocie.

    Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień wielkopostnej drogi ku pełni rozumienia tajemnicy Chrystusa. Prośmy świętego Michała Archanioła o pomoc w walce z pokusami i o dar pokoju.