You are currently viewing IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE (19.03.2023)

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE (19.03.2023)

    IV niedziela Wielkiego Postu, którą przeżywamy, nazywana jest niedzielą radości.
W dawnej polskiej tradycji nazywano ją „śródpościem” bądź „półpościem”. Nazwy te wskazują dobitnie, że połowa okresu paschalnego przygotowania jest już za nami. Warto zatem zrobić pewne podsumowania i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze większy wysiłek, by dobrze wykorzystać przeżywany okres liturgiczny. Pomocą na drodze nawrócenia są: codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa oraz nabożeństwa wielkopostne Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa do udziału w których serdecznie zapraszamy.

    W poniedziałek (19.III.) liturgiczna Uroczystość św. Józefa oblubieńca NMP.

    W piątek (24.III.) zapraszamy na spotkanie dorosłych, którzy chcieliby się przygotować do sakramentu Bierzmowania. Spotkanie o godz. 2000.

    W sobotę (25.III.) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości. Msze Święte jak w dni powszednie. Na Mszy o godz. 1800 przyjęcie do duchowej adopcji dziecka poczętego. Ulotki z tekstem przyrzeczenia oraz z codzienną modlitwą są już wyłożone na stoliku z tyłu kościoła. Wypełnione prosimy przynieść w sobotę na wieczorną Mszę świętą. W sobotę zapraszamy również, rodziców, młodzież i dzieci, na ostatnią przed świętami próbę do wydarzenia „Róża dla Jezusa Miłosiernego”. Próba
w sali gimnastycznej byłej podstawówki o godz. 1530. Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego.

    Zapraszamy dzieci i młodzież na Wakacje z Bogiem w Drveniku na Chorwacji w dniach od 24.06 do 4.07.br. Koszt 480 euro i 500 zł. Ponieważ do końca marca musimy potwierdzić rezerwację pensjonatu chętnych na wyjazd prosimy zgłoszenie w najbliższych dwóch tygodniach.

    Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę oraz te przesyłane na konto parafii czy składane w kopertach. Po świętach wielkanocnych rozpoczniemy II etap remontu wieży naszego kościoła, a od czerwca naprawę schodów w kościele w Zagórzanach. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest dostępna na stoliku z tyłu kościoła. Jest dla dzieci nowy numer Małego Gościa Niedzielnego.

    W ubiegłym tygodniu Bóg powołał do siebie z naszej wspólnoty Śp. Zofię Żyła z Bilczyc i Śp. Józefa Święchowicza ze Zręczyc. Niech nasza modlitwa wyprosi im oglądanie Bożego oblicza na wieki: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

    Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli oraz opieki świętych patronów na każdy dzień Wielkiego Postu. Na Wielkopostnej drodze przemiany serca nie nas wspiera opieka Świętego Michała Archanioła.