You are currently viewing NIEDZIELA ZMARTWYCHWSRTANIA PAŃSKIEGO (9.04.2022)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSRTANIA PAŃSKIEGO (9.04.2022)

    „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”

    Drodzy Parafianie i Goście.

    W ten radosny Zmartwychwstania Pańskiego Dzień pragnę z serca podziękować: najpierw Miłosiernemu Bogu, za to, że dał nam łaskę tak owocnego przygotowania się do głębokiego przeżycia dni Paschy Chrystusa przez udział w rekolekcjach wielkopostnych, w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej oraz w nabożeństwach pasyjnych i spowiedzi wielkanocnej. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby włączyli się w przygotowanie liturgii Wielkiego Tygodnia. Dziękuję naszym Siostrom Franciszkankom za troskę o kwiaty i wystrój kościoła. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali Ciemnicę, Grób Pański. Siostrze Beacie, grupie muzycznej oraz scholii małej i dużej dziękuję za ogrom pracy przy przygotowaniu śpiewu i śpiew podczas liturgii, ministrantom i lektorom za przygotowane asysty na liturgię oraz wszystkim posługującym w liturgii słowa. Dziękuję Panu organiście Piotrowi i śpiewającym pasję w Wielki Piątek. Dziękuję Panu kościelnemu Dariuszowi za jego czuwanie i pracę. Dziękuję Druhom z jednostek OSP naszej parafii i żołnierzom trzymającym wartę przy grobie. Dziękuję Orkiestrze za udział w procesji rezurekcyjnej oraz wszystkim niosącym feretrony. Dziękuję księdzu Seniorowi oraz księżom wikariuszom Bartłomiejowi i Bartoszowi za wspólne sprawowanie liturgii tych dni, prowadzone nabożeństwa, za posługę w konfesjonale. Dziękuję prowadzącym czuwania w ciemnicy i przy grobie. Księdzu Jakubowi Ostrożańskiemu dziękuję za posługę słowa w liturgii Triduum, która odsłoniła przed nami głębie znaków Bożego działania dla zbawienia człowieka. Dziękuję Wam wszystkim za podjęcie w tych dniach modlitwy i czuwania w Ciemnicy i Grobie, dziękuję za przychodzenie zwłaszcza rodzin z dziećmi i uczenie ich przeżywania tych dni. Wszystkim „Bóg zapłać.

    Dziś o 1730 odprawimy Nieszpory chrzcielne, które kończą Święte Triduum Paschalne, po nich kolejny dzień Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia.

    Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze święte zostaną odprawione według porządku niedzielnego. Składka w poniedziałek będzie przeznaczona na Uniwersytet Papieski św. Jana Pawła II w Krakowie.

    W środę (12.IV.) zapraszamy na ostatnią próbę do wydarzenia Róża dla Jezusa Miłosiernego, które odbędzie się w sobotę 15 kwietnia br. na Rynku Głównym w Krakowie o godz. 1300. Próba przy plebanii o godz. 1900.

    W piątek (14.IV.) z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Na Mszę świętą w intencji Ojczyzny zapraszamy o godz. 700.

    Z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie serdeczne życzenia ks. abpa Marka Jędraszewskiego:

 

    Umiłowani Archidiecezjanie!

    W poranek wielkanocny zdążające do grobu Chrystusa pobożne niewiasty, wśród nich Maria Magdalena, a następnie święci Apostołowie Piotr i Jan przekonali się o „sile – jak pisał autor Listu do Hebrajczyków – niezniszczalnego życia” (por. Hbr 7, 16). Według Ewangelii św. Mateusza, „anioł [Pański] przemówił [bowiem] do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych” (Mt 28, 5-7a).

    Na nic zdały się zatem środki podjęte z aprobatą Piłata przez arcykapłanów i faryzeuszów, aby zabezpieczyć grób Chrystusa, „opieczętowując kamień i stawiając straż” (por. Mt 27, 66). Donikąd prowadziły późniejsze kłamstwa o tym, że gdy żołnierze spali przy grobie, „Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go” (por. Mt 28, 13).

    Zmartwychwstanie Chrystusa ostatecznie potwierdziło, że Jego kapłaństwo jest „nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 23b-25). Dlatego też św. Jan Apostoł pisał w swoim Pierwszym Liście: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2, 1b-2).

    Ta prawda jest źródłem naszego pokoju i naszej radości. Z niej wypływa nasza nadzieja na życie wieczne. Niech ona stanie się, Najmilsi, treścią przeżywanych przez Was Świąt Wielkanocnych! Nie dajcie się zwieść jakiemukolwiek kłamstwu. Zanurzeni w paschalnej tajemnicy Baranka głoście światu radosne Alleluja!

    Na Święte Dni, w których objawia się „siła niezniszczalnego Życia”, z serca Wam wszystkim błogosławię

            X Marek Jędraszewski

        Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

    W głoszeniu radości zmartwychwstania niech pomaga nam opieka świętego Michała Archanioła.