You are currently viewing II NIEDZIELA WIELKANOCY ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (16.04.2023)

II NIEDZIELA WIELKANOCY ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (16.04.2023)

    „Gdzież, jeśli nie w Bożym Miłosierdziu, znajdzie świat ocalenie i światło nadziei? Ludzie wierzący doskonale to wyczuwają” – mówił święty Jan Paweł II podczas konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W dzisiejsze święto możemy uprosić wiele łask dla Kościoła i świata o czym zapewnia nas sam Jezus, mówiąc do św. Faustyny: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego”. Zbliżmy się do źródła Miłosierdzia czcząc w naszych rodzinach obraz Jezusa Miłosiernego, by nie zmarnować morza łask dla nas przygotowanych

W środę i w czwartek po wieczornych Mszach Świętych zapraszamy uczniów klasy 6 na spotkania przygotowujące do bierzmowania. Uczniów ze szkoły w Zręczycach i Bilczycach w środę, uczniów ze szkoły w Gdowie w czwartek.

    W czwartek (20.IV.) zapraszamy na kolejne spotkanie duszpasterstwa Talent. Rozpoczynamy Mszą święta o godz. 1800.

    Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii na tacę podczas składki, przelewem na konto parafialne lub osobiście w kancelarii. Każda złotówka ma niebagatelną wartość. Przeznaczamy ją na bieżące utrzymanie kościoła, a także na prowadzone prace. Jak wiemy rozpoczęliśmy remont schodów w Zagórzanach, a od jutra ruszamy z drugim etapem remontu wieży kościoła obejmującym wykonanie osuszenia wieży, renowację kamiennego portalu wejściowego oraz nowych tynków. W dniu dzisiejszym miało odbyć się poświęcenie kaplicy i rozpoczęcie całodziennej adoracji. Rozmowy z konserwatorem sprawiły, że musieliśmy przedstawić na nowo koncepcję aranżacji wnętrza kaplicy. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania stosownych pozwoleń. Przy okazji zrodził się pomysł, o czym mówią banery w kaplicy św. Onufrego, by nasze Sanktuarium dołączyło do miejsc, które stanie się Gwiazdą na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju. Symboliczne gwiazdy w tym płaszczu to kaplice, w których trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój w społecznościach, w których żyjemy. Pragniemy, aby orędowniczy płaszcz Matki Bożej rozpostarł się nad Polską, Europą i całym światem. „Przez adorację chrześcijanin przyczynia się w tajemniczy sposób do radykalnej przemiany świata i do owocowania Ewangelii”… – pisał św. Jan Paweł II Dla naszego Sanktuarium jest projektowana specjalna monstrancja nawiązująca do wizerunku naszej Pani Gdowskiej. Możemy włączyć się w to dzieło poprzez osobisty LIST DO PANA BOGA, który jest szczególnym aktem zawierzenia i oddania siebie, rodziny bądź bliskiej osoby Panu Bogu, a także materialnym, znakiem indywidualnej więzi duchowej z Chrystusem i Jego Matką. Posiada on intymny wymiar zawierzenia, które jest jednoczenie duchowym zobowiązaniem do systematycznego trwania na modlitwie w intencjach zawartych w tym liście. Listy te, zamknięte w specjalnych tubach, zostaną umieszczone w podstawie monstrancji. Staną się one materialnym znakiem – cegiełką -osobistego wsparcia parafian umożliwiającym nie tylko wykonanie monstrancji ale również przygotowanie i aranżację miejsca Adoracji Najświętszego Sakramentu. Proponowany kosz cegiełki to 1000 zł., który nie musi być jednorazową wpłatą.

    Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Jerzego Barszcza z Fałkowic oraz Śp. Zbigniewa Maderaka z Bilczyc. Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

    Niech rozpoczynający się dzisiaj 71 Tydzień Miłosierdzia ożywi naszą wiarę, by owocowała dobrym słowem, modlitwą i konkretnymi czynami miłosierdzia. Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła niech Bóg udziela nam łaski bycia apostołami Bożego Miłosierdzia.