You are currently viewing UROCZYTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (21.05.2023)

UROCZYTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (21.05.2023)

    Przeżywając dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego uświadamiamy sobie, że najważniejszym celem naszej ziemskiej pielgrzymki jest przebywanie z Bogiem w niebie na całą wieczność.

    Dni powszednie po Wniebowstąpieniu aż do najbliższej soboty przygotowują na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela. Trwajmy jak niegdyś Apostołowie wraz z Maryją na modlitwie. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych. Nabożeństwa odprawiamy w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynają się one o godz. 1740.

W piątek (26 V) wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana. Z okazji Dnia Matki
pamiętajmy o wdzięczności wobec naszych mam i prośmy w modlitwie dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoje powołanie. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki.

    W sobotę (27 V.) zapraszamy do naszego Sanktuarium na liturgiczną Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie rozpoczniemy o godz. 1800 Mszą świętą z wraz z I Nieszporami tej uroczystości. O godz. 1900 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego. Następnie Godzina Czytań. Całość zakończymy Apelem Jasnogórskim o 2100.

    W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wolontariusze fundacji MK 12.31 zapraszają na charytatywny  kiermasz ciast, z którego dochód będzie pomocą w leczeniu ciężko chorego  15 letniego  Mikołaja Szyszko.

    Zbliża się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało. Będziemy ją przeżywać w czwartek 8 czerwca br. W tym roku Msza święta będzie na parkingu za byłą szkołą podstawową o godz. 930, a po niej procesja do Kościoła. O przygotowanie Ołtarza do Mszy świętej PROSIMY RodzicÓW Dzieci I Komunijnych i Młodzieży Bierzmowanej. Odnośnie poszczególnych ołtarzy na trasie procesji chcemy powrócić do myśli śp. ks. kan. Stanisława Bętkowskiego, by ołtarze przygotowywały poszczególne wioski naszej Parafii. W tym roku prosimy o to:

  • I ołtarz     mieszkańcy Bilczyc.
  • II ołtarz     mieszkańcy Fałkowic.
  • III ołtarz     mieszkańcy Podolan
  • IV ołtarz     mieszkańcy Zręczyc

    Na spotkanie w sprawie budowy ołtarzy zapraszamy w czwartek 25 maja br. o godz. 1840 do kościoła.

    Słowa wdzięczności kierujemy do parafian za piękne przygotowanie Mszy świętych o urodzaje we wszystkich miejscowościach. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej, szczególnie te składane z myślą o remoncie wieży i przygotowaniu kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. To część działań związanych z przygotowaniem Jubileuszu 25-lecia koronacji cudownego wizerunku Naszej Pani Gdowskiej. Od uroczystość odpustowych rozpoczniemy peregrynację kopii obrazu po naszych rodzinach. Wszystkie rodziny pragnące włączyć się w modlitwę peregrynacji prosimy o zorganizowanie się w grupy po 7 rodzin i złożenie zgłoszenia się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy do skarbony, która będzie przygotowana przy bocznym ołtarzu. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej dostępnej na stoliku z tyłu kościoła. Uczestników Pielgrzymki do Lourdes zapraszamy na spotkanie w piątek 26 maja o godz. 20 w salce.

    Dyrekcja oraz nauczyciele zapraszają dzieci w wielu od 6 do 16 lat na Dni Otwarte Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie w dniach 22 i 23 maja 2023 r. oraz do rozpoczęcia nauki na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, akordeon, perkusja. Szczegółowe informacje dotyczące dni otwartych oraz rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły.

    W ubiegłym tygodniu Bóg powołał do siebie z naszej wspólnoty Śp. Domicellę Zabdyr z Zagórzan oraz śp. Władysława Kurka z Gdowa. Niech nasza modlitwa wyprosi im oglądanie Bożego oblicza na wieki: Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

    Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, solenizantom nadchodzącego tygodnia Bożego błogosławieństwa oraz opieki świętych patronów W otwarciu na dary Ducha Świętego niech nas wspiera opieka Świętego Michała Archanioła.