You are currently viewing OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  V Niedziela WIELKIEGO POSTU  I Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Czarna  (17.03.2024)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela WIELKIEGO POSTU I Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Czarna (17.03.2024)

 

    Przeżywana dziś V niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Starajmy się o większe skupienie, wygospodarowując choć chwilę w ciągu dnia, na krótkie rozważanie męki Pańskiej czy to czytając jej opis w Ewangeliach, czy też rozważając codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej.

    Serdecznie dziękujemy za liczny udział w nabożeństwach wielkopostnych.
W najbliższy piątek 22 marca o godz. 1900 zapraszamy na inscenizowaną Drogę Krzyżową przygotowaną przez Grupę Apostolską Via, natomiast w przyszłą niedzielę o godz. 1900 serdecznie zapraszamy na tradycyjną już Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii. Niech ta Droga Krzyżowa wprowadzi nas w bezpośrednie przeżywanie Wielkiego Tygodnia i niech będzie świadectwem naszej wiary. Spowiedź przed świętami w naszej parafii będzie w Wielki Wtorek 26 marca br.    We wtorek (19.III) uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

    W czwartek (21.III) Zapraszamy na kolejne spotkanie duszpasterstwa TALENT. O godz. 1800 Msza święta, a po niej spotkanie formacyjne na plebanii.

    W piątek (22 III) zapraszamy na spotkanie kandydatów na ministrantów o godz. 1615.

    Za tydzień przypada Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej. Uroczysta procesja z palmami i z osiołkiem wyruszy z parkingu przy plebanii o godz. 1045.

    Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie te złożone w ubiegłą II niedzielę miesiąca w kopertach na prowadzone prace gospodarcze. Kilka informacji o tych prowadzonych w parafii pracach. W kościele w Zagórzanach wykonano nowe marmurowe schody wejściowe wraz z balustradą. Nowe zadaszenie nad wejściem do kościoła, nowe parapety. Koszt wykonanych prac 252.000 zł. Z końcem kwietnia będzie jeszcze poprawiony zniszczony asfalt przed wejściem do kościoła. Cmentarz. Na starej części Zamontowano wszystkie słupki wyznaczające poszczególne sektory cmentarza. W najbliższym czasie rozpoczną się prace nad brakującymi alejkami. Zostały przygotowane i złożone dokumenty pozwalające na prawne użytkowanie nowej części cmentarza. Czekamy na wydanie pozwolenia. Po jego uzyskaniu rozpoczniemy wykonywanie pierwszych alejek na nowej części oraz budowę kolumbarium. Choć jeszcze czasem się zdarza ale zasadniczo dziękujemy za niezostawianie śmieci przed bramą wejściową na cmentarz. Tylko 50% grobów ma ustalonych dysponentów i zostały złożone opłaty. Od czerwca na najstarszych nieopłaconych grobach pojawią się tabliczki z informacją likwidacji grobów. Po tej informacji do 30 listopada br. będzie czas na podanie dysponenta i opłacenie grobu. Po 30 listopada groby bez opieki będą likwidowane. Dom Katolicki ZORZA. Zostały przygotowane wszystkie dokumenty umożliwiające podpisanie umowy dzierżawy z Gminą. W najbliższych dniach ma być wydany dekret abp. Marka Jędraszewskiego pozwalający na zawarcie umowy z Gminą, tak aby można rozpocząć prace remontowe. Kościół
Parafialny. Został wykonana kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu. Koszt remontu konserwatorskiego kaplicy, wykonanie witraża i ławek wyniósł 82.000 zł. Koszt srebrnej monstrancji 70.000 zł. Dokończono remont konserwatorski wieży, którego koszt wyniósł 320.000 zł. Na ten remont otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Wielickiego i z Ministerstwa Kultury w łącznej kwocie 188.000zł. Pierwotny plan remontu obejmował również izolację fundamentów wieży jednak w trakcie prac stwierdzono, że zostanie on wykonany wraz z izolacją fundamentów kościoła. W związku z tym kosztorys przedstawiony w Starostwie uległ zmniejszeniu o 37% i tę kwotę z przyznanych nam 100.000 zł. musieliśmy zwrócić. Zostały przygotowane wszystkie projekty do wykonania izolacji murów, drogi procesyjnej remontu elewacji i dachu kościoła oraz muru wokół kościoła. Koszt projektów 133.000 zł. Projekty zostały złożone u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po ich zatwierdzeniu wystąpimy do Starostwa o pozwolenie na wykonywanie dalszych prac. Mamy nadzieję, że na wrześniowy jubileusz uda się przeprowadzić izolację murów i wykonać nową drogę procesyjną wokół kościoła. Została także dokończona kostka przy wikarówce. Koszt 68.000 zł. Z całego serca pragnę podziękować wszystkim parafianom oraz darczyńcom za ofiarność, w której skład wchodzi także nieodpłatne wykonanie części prac. Wasza ofiarność pozwoliła na wykonanie już tylu prac w ostatnim czasie w parafii oraz przygotowanie dalszych. Dziękuję Parafialnej Rady Duszpasterskiej, za pomoc w przygotowaniu dokumentacji i szukaniu sponsorów. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za wszystkie ofiary, którymi, w tym niełatwym czasie, wspieracie nasze działania. Ofiarę można złożyć także przez ofiaromat umieszczony przy stoliku z prasą katolicką. Za prasę również można zapłacić z wykorzystaniem ofiaromatu. Zapraszamy do wspólnego działania, także przez dobre rady.

    W dniach 26-30. 09. br. jest organizowana pielgrzymka samolotowa do Fatimy lub do Matki Bożej w Pompejach. Koszt ok. 4000 zł. Chętnych na pielgrzymkę zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 1945

    W ubiegłym tygodniu Bóg powołał do siebie z naszej wspólnoty Śp. Marię Domagała z Bilczyc. Niech nasza modlitwa wyprosi jej oglądanie Bożego oblicza na wieki: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

    Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, solenizantom opieki świętych patronów na każdy dzień życia. Na Wielkopostnej drodze poszukiwania Bożego Oblicza niech nas wspiera wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– W Wielki Czwartek Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział: „To czyńcie na Moją pamiątkę”, w czasie liturgii mamy znak, który nazywa się mandatum – ten który przewodniczy liturgii myje nogi. W tym roku nie będzie wyznaczonych 12-tu mężczyzn. Kto będzie chciał z dorosłych będzie mógł podejść do pierwszej ławki. Dlaczego warto to zrobić? Bo to niesamowita rzecz – pozwolić by Jezus umył mi nogi. To gest, który służy nie czemu innemu jak tylko budowaniu wspólnoty między ludźmi, między braćmi i siostrami. I to jest to, co Pan Jezus nam nakazał – to czyńcie na Moją pamiątkę. To jest gest, który przełamuje podziały, rozdarcia, różnice. Więc serdecznie zapraszam. Wystarczy podejść, usiąść, zdjąć jeden but i skarpetkę.