Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokół ścian zabytkowego obiektu kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokół ścian zabytkowego obiektu kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie”.

Dokumentacja projektowa dostępna tutaj (zał. 6)

Zadanie jest dofinasowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.