O nas

Grupa TALENTu w naszej parafii działa ponad 12 lat. Nalezą do niej przedsiębiorcy, pracodawcy, nauczyciele, pracownicy różnych szczebli i profesji zatrudnieni w firmach. Wszystkich łączy na pewno jedna cecha: przedsiębiorczość oraz chęć poznania bliżej Nauki Społecznej Kościoła i wdrażania jej w swoje życie i otoczenie.

Duszpasterstwo gdowskie jest częścią ogólnopolskiego Duszpasterstwa Talent prowadzonego od 1999 roku przez Księży Sercanów w ponad 30 lokalizacjach w całej Polsce.

W naszej parafii spotkania odbywają się zazwyczaj w każdy trzeci czwartek miesiąca. Rozpoczynają się one Mszą św. w intencji uczestników a następnie spotkaniem formacyjnym na Plebanii lub w salce katechetycznej.

Opiekunem duchowym duszpasterstwa w Gdowie jest ks. Proboszcz Bogusław Seweryn

Program

W roku 2024 tematem ogólnym i związanym z tym programem jest:

Tematy poszczególnych miesięcy przedstawiają się następująco:

Styczeń

Przypowieść o talentach,
czyli pochwała przedsiębiorczości

Luty

Talent, czyli Boży depozyt w człowieku

Marzec

Talenty w służbie dobra wspólnego,
czyli rozlicz się z Panem

Kwiecień

Zarządca, czyli ktoś, kto planuje większe zyski

Maj

Przywództwo,
czyli sukces zaangażowania zespołu

Czerwiec

Współpracownicy,
czyli delegowanie wybranym

Lipiec

Właściciel i jego własność,
czyli dobrze jest mieć

Sierpień

Pieniądz,
czyli dobra miara pracy, własności i talentu

Wrzesień 

Rozwój,
czyli jak inwestować w zgodzie z wolą Bożą

Październik

Prywatność, zróżnicowanie, dalekowzroczność, 
czyli pochwała gospodarki rynkowej

Listopad

Własność, wolna wymiana, konkurencja,
czyli jeszcze większa pochwała gospodarki rynkowej

Grudzień

Bogactwo duchowe,
czyli perspektywa wieczności

Każdy z uczestników dostaje materiały – książeczki z materiałami na cały rok, można również skorzystać i zapoznać się z materiałami  w formacie PDF.

Terminarz

O terminach spotkań w Gdowie oraz w innych ośrodkach (a także ich lokalizacje) można dowiedzieć się na stronie
Kalendarz | Duszpasterstwo przedsiębiorców TALENT

Kontakt

Więcej informacji o działaniu Grupy Gdowskiej oraz Duszpasterstwa Krajowego można się dowiedzieć pod numerem 502670821.

Zapraszamy 

Modlitwa przedsiębiorcy

Boże i Panie mój, Stwórco i Odkupicielu, od którego wszystko pochodzi, dla którego wszystko żyje i ku któremu wszystko zmierza. Jestem Twoim dzieckiem. Obdarowałeś mnie hojnie i powołałeś do życia w miłości i świętości. Chciałeś, bym współpracował z Tobą, rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia. Dałeś mi w tym celu zdolność poznawania, pasję tworzenia i wolę cieszenia się tym, czym mnie obdarowałeś. Wielbię Cię za to!

Panie, dobry Ojcze, staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, bo chcę zrozumieć prawdę o Tobie, o moim życiu i powołaniu oraz o bliźnich, którzy stoją obok mnie zarówno w domu, jak i w pracy.

Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości stała się praca z innymi i dla innych. Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy. Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, bo ufam, że to jest Twoją wolą, mój Boże.

Udziel mi Twego Ducha Świętego, od którego płynie wszelka moc, mądrość, roztropność i męstwo. Niech On będzie światłem i siłą w chwilach pokus i zwątpienia! Niech jego miłość tak napełnia moje serce, by nie zakorzeniły się w nim chciwość, chęć oszustwa, pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą! Niech napełni mnie mądrością, aby umiejętność oszczędzania nie stała się skąpstwem, rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem, a inicjatywa i przedsiębiorczość nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.

Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. Tobie oddaję dzieło, którym żyję, którym się uświęcam i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. Niech Ci będzie cześć i chwała przez Chrystusa Twego Syna a naszego Zbawcę, w Duchu Świętym na wieki wieków. Amen.
IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna
Kraków, 14.05.2003 r.
Nr 1446/2003