Parafia w Gdowie została erygowana w XIII wieku.

Kościół z XIV w., czworoboczna wieża z XII-XIII w. – przyłączona do Kościoła po 1790 roku. Zachowały się: najstarsza część Kościoła z XIV w. – gotycka zakrystia, kruchta, w późnobarokowym ołtarzu z lat 1740-50 łaskami słynący obraz Matki Bożej Gdowskiej z XVIII w., wczesnobarokowa, marmurowa chrzcielnica z XVII w., barokowa ambona, gotycki dzwon z 1462.

Gdów jest wsią będącą niegdyś własnością rodów Wielopolskich i Lubomirskich, posiadającą zabudowę charakterystyczną dla małego miasteczka. Kościół pochodzi z przełomu XIII i XIV w. Znajduje się w nim osiemnastowieczny cudowny obraz Matki Bożej Gdowskiej – kopia starszego, namalowanego prawdopodobnie wcześniej niż w XV w. W sierpniu 2004 przy kościele otwarto dróżki różańcowe. W murze okalającym świątynię znajduje się warta uwagi pielgrzyma kapliczka. Budynek plebani pochodzi z XIX w.

Podobno Matka Boża Gdowska dwukrotnie ocaliła życie polskiemu królowi Władysławowi Warneńczykowi – ofiarował on parafii (prawdopodobnie jako wotum dziękczynne) roczną daninę z królewskich dóbr niepołomickich.

Na miejscowym cmentarzu znajduje się ciekawy obiekt – kopiec-mogiła powstańców z 1846. Parafia gdowska nosi imię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i pełni rolę sanktuarium.

Murowany kościół parafialny według dawnych przekazów został ufundowany przez króla Władysława Warneńczyka w podzięce za uratowanie życia. Najstarsze zachowane fragmenty kościoła pochodzą z początku XV w. (zakrystia, część murów kościelnych). Wielokrotnie przebudowywany (XVIII i XIX w.) utracił cechy stylowe. W latach 1994-1996 zostały dobudowane dwie nawy boczne. Poświęcony został w 1999 roku.

Wyposażenie wnętrza kościoła to styl barokowy i rokoko. W głównym ołtarzu znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Gdowskiej (kopia) z pierwszej połowy XVIII w., do dziś otaczany kultem.

W Zagórzanach jest kościół filialny św. Brata Alberta (6 km od gdowskiego kościoła).

Odpust
– Narodzenia NMP, 8 września
– Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia
– św. Brata Alberta, 17 czerwca (w kościele filialnym w Zagórzanach)

Miejscowości należące do parafii:
Bilczyce, Fałkowice, Gdów, Podolany, Stryszowa, Zagórzany, Zalesiany, Zręczyce.