Zapraszamy na nasze spotkania w piątki o godz. 19:00 w salce na „wikarówce”.