Duszpasterze

Proboszcz

  • Ks. mgr Bogusław Seweryn E. C.

Wikariusze

  • ks. mgr Tomasz Jajecznica, wyśw. 2003
  • ks. mgr Piotr Studnicki III, wyśw. 2010

Rezydent

  • ks. Stanisław Jarguz, R.M., wyśw. 1964, emerytowany proboszcz