Proboszcz

  • Ks. mgr Bogusław Seweryn E. c., , wyśw. 1995

Wikariusze

  • ks. mgr Bartłomiej Grociak, wyśw. 2018
  • ks. mgr Bartosz Wronikowski, wyśw. 2014

Rezydent

  • ks. Stanisław Jarguz, R.M., wyśw. 1964, emerytowany proboszcz