Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Dzisiejsza Uroczystość Wszystkich Świętych pomimo ograniczeń i bólu, który przeżywamy z powodu epidemii i obostrzeń z nią związanych powinna być pełna radości. Święci torują drogę do nieba i przypominają, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, czyli udziału w życiu samego Boga Dziś o godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia z modlitwą za zmarłych, a po niej Msza święta. Nie będzie Mszy świętej o godz. 15:00 w Zagórzanach.

2. Gorąco dziękujmy za tak liczny Wasz udział w nabożeństwach różańcowych. Chcemy trwać dalej na modlitwie włączając się w maraton modlitewny „RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA”. Jest to ogólnopolskie wydarzenie modlitewne, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów. Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej. Jak to robimy? Wspólnie. Jak Izrael na kartach Biblii, jak nasi przodkowie przez wieki. Od 1 do 8 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. 1. Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce. 2. Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty 3. Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas. Rozpoczynamy dziś o godz. 17:30. Wcześniej od godz. 17:00 jak codziennie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Od wtorku będzie także możliwość modlitwy po Mszy Świętej o godz. 7:00.

3. W poniedziałek (2.XI.) wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Msze święte będą odprawiane o godz. 6:30, 7:00 8:00, 9:30 i 18:00.

4. Każdy z nas ma wobec zmarłych jakiś dług wdzięczności, a czasem może również niepokój o ich wieczne zbawienie. Warto więc pomyśleć o tym, aby im przyjść ze skuteczną pomocą przez modlitwę, Ofiarę Mszy świętej, dar Komunii ofiarowanej w ich intencji, a także dar odpustu. Stolica Apostolska zdecydowała, że z uwagi na panującą sytuację odpust zupełny ofiarowany za zmarłych zwykle w dniach 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Osoby chore i te, które nie mogą opuszczać swoich domów mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować za zmarłych także przez duchową łączność z nawiedzającymi cmentarze i spełniając pozostałe warunki odpustu wtedy, kiedy będzie to dla nich możliwe.

5. W środę (4. XI.) wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek (5. XI.) w naszych modlitwach będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 18:00.

7. W piątek (6. XI.) będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości i za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Msze święte o godz. 6:30, 16:00 i 18:00. Okazja do spowiedzi rano i po południu od godz. 15:00.

8. W sobotę (7.X.) z racji pierwszej soboty miesiąca o godz. 9:30 Msza święta dla chorych, starszych, samotnych. Od godz. 9:30 odwiedzimy również chorych w domach. Tych, którzy oczekują na posługę sakramentalną prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub w kancelarii.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Marian Gumułka, śp. Krzysztof Chruściel, śp. Tadeusz Pietras, śp. Julian Wójtowicz, śp. Aniela Suder. Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej
w sprawie odpustów za zmarłych

1. Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

2. a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

3. b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

4. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

5. Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

6. Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

7. Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

8. Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.