You are currently viewing ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

         Święto Chrztu Pańskiego, które przeżywamy w dzisiejszą niedzielę, zaprasza nas do dziękczynienia Miłosiernemu Bogu za łaskę sakramentu chrztu świętego niosącą dar zbawienia. Świadomi zobowiązań płynących z przyjętego chrztu chciejmy nieustannie podejmować dzieło nawrócenia i życia Ewangelią każdego dnia. Pomocą są sakramenty, zwłaszcza Pokuty i Eucharystii. Z Sakramentu Pokuty w naszym Sanktuarium możemy skorzystać w tygodniu codziennie od godz. 600 do 715 oraz od 1700 do 1750. Zapraszamy również każdego dnia na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 do 1800.

         Ofiary złożone w dzisiejszą niedzielę są przeznaczone na prace inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni.

         W piątek (15.I.) z racji III piątku miesiąca zapraszamy na Apel Maryjny o godz. 2100.

         W sobotę (16.I.) Poradnia Życia Rodzinnego będzie czynna od godz. 1500. W celu ustalenia spotkania wymagana jest wcześniejsza rejestracja przez stronę internetową Duszpasterstwa Rodzin naszej Archidiecezji.

         W przyszłą niedzielę (17.I.) Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie organizują zbiórkę pieniędzy do puszek na rzecz rodziny z ulicy Dworskiej w Gdowie poszkodowanej w ubiegłym tygodniu przez pożar. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy pomocy. Na Mszy świętej o godz. 1230 będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo dla Pana Stanisława Patality, dziękując także za jego 27-letnią posługę gospodarza naszego parafialnego cmentarza.

         Program Duszpasterski Kościoła w Polsce zachęca nas w tym roku do pochylania się nad tajemnicą Mszy świętej. „Święty Ojciec Pio, który doskonale rozumiał znaczenie Mszy świętej nazwał ją przerażającą tajemnicą. Zapewne z tego powodu często odprawiał ją nawet trzy godziny. Na zarzuty, że celebruje ten sakrament zbyt długo, odpowiadał: „Wiecie, że chcę odprawiać Mszę świętą tak, jak inni to czynią, ale nie zawsze potrafię. Są takie chwile, że nie mogę iść naprzód. Czuję, że upadłbym, gdybym się nie zatrzymał”. On, który uwierzył, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”, doświadczał – i to każdego dnia – żywej obecności Boga w sprawowanej przez siebie Eucharystii.” Dziękujemy za wszystkie składane intencje mszalne, które świadczą o waszej wierze w moc ofiary Chrystusa. Ponieważ Eucharystia jest najcenniejszym darem Kościoła, kapłani przy jej celebracji powinni być posłuszni przepisom liturgicznym, które określają, ile Mszy świętych kapłan może danego dnia celebrować. Choć w naszej w parafii pełni posługę aż 4 kapłanów nie jesteśmy w stanie, szanując prawo o celebracji Eucharystii, odprawić wszystkich intencji mszalnych, o które prosicie, dlatego z intencji składanych podczas pogrzebu w parafii możemy odprawić tylko 7 Mszy świętych. Pozostałe intencje mszalne są przekazywane rodzinie lub księżom posługującym na misjach.

         Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłą z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Władysławę Skowronek. Dobry Jezu, a nasz Panie daj jej wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

         Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Wszystkim parafianom życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli.