You are currently viewing Dofinansowanie

Dofinansowanie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program Ochrona zabytków

Dofinansowanie zadania „Gdów, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wieża kościoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy wieży” w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

  • Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 293 831,81 zł
  • Dofinansowanie w kwocie: w kwocie: 124 000,00 zł
  • Umowa o dofinansowanie z dnia 18.07.2023 r

Cele zadania to:

  • przywrócenie unikatowego obiektu do stanu umożlwiającego zachowanie walorów historycznych i kulturowych
  • poprawa stanu technicznego i zabezpieczenie obiektu przed postępującym niszczeniem
  • efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytku
  • propagowanie kultury i tradycji lokalnej i regionalnej. Przedmiotem zadania są elewacje wieży i zarazem dzwonnicy kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie. Celem prac konserwatorskich będzie zatrzymanie procesów destrukcyjnych, usunięcie przyczyn powstawania destruktów, za pomocą zabiegów konserwacji technicznej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.