You are currently viewing OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  II NIEDZIELA WIELKANOCY ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  (7.04.2024)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKANOCY ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (7.04.2024)

    „Gdzież, jeśli nie w Bożym Miłosierdziu, znajdzie świat ocalenie i światło nadziei? Ludzie wierzący doskonale to wyczuwają” – mówił święty Jan Paweł II podczas konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W dzisiejsze święto możemy uprosić wiele łask dla Kościoła i świata o czym zapewnia nas sam Jezus, mówiąc do św. Faustyny: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego”. Zbliżmy się do źródła Miłosierdzia czcząc w naszych rodzinach obraz Jezusa Miłosiernego, by nie zmarnować morza łask dla nas przygotowanych. Rozpoczynając dziś 80 Tydzień Miłosierdzia możemy naszym wsparciem przyjść z pomocą podopiecznym hospicjum dla dzieci i dorosłych im. bł. Ks. Michała Sopoćki prowadzonym przez siostrę Michaelę Rak w Wilnie na Litwie. (słowo o hospicjum p. Grzegorza)

    W naszej Archidiecezji rozpoczyna się dziś peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów. Nasza parafia jest zaproszona na modlitwę do Myślenic jutro tj. w poniedziałek o godz. 1300.

    W poniedziałek (8 IV ) przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego i jednocześnie Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do podjęcia dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Ulotki z tekstem przyrzeczenia oraz z codzienną modlitwą są wyłożone na stoliku z gazetami. Wypełnione prosimy przynieść jutro na wieczorną Mszę świętą.

    Dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem na konto parafialne lub osobiście w kancelarii. Przypominamy, że przyszła niedziela jest niedzielą inwestycyjną. Składane ofiary przeznaczamy na bieżące utrzymanie kościoła oraz przygotowanie inwestycji budowy drogi procesyjnej wokół kościoła Naszych ofiarodawców polecamy Bogu w modlitwach. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest dostępna na stoliku z tyłu kościoła. W dniach 26 do 30. 09. br. jest organizowana pielgrzymka samolotowa do Fatimy ok. 4500 zł. Program w gablocie i na stronie internetowej i w zakrystii. Zapisy w zakrystii.

    W przyszłą niedzielę KGW Fałkowice wraz z fundacją MK 12,31 organizuje kiermasz ciast na pomoc w rehabilitacji Mariusza Marciniaka.

    W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli z Bilczyc Śp. Janina Kaleta, Śp. Bogdan Pieprzyk i Śp. Mieczysław Dulik, z Gdowa, Śp. Teresa Wójtowicz, Matylda Naglik oraz Śp. Ferdynand Długosz i ze Zręczyc Śp. Kazimierz Kostuch. Niech nasza modlitwa wyprosi im oglądanie Bożego oblicza na wieki: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

    Niech rozpoczynający się dzisiaj 80 Tydzień Miłosierdzia ożywi naszą wiarę, by owocowała dobrym słowem, modlitwą i konkretnymi czynami miłosierdzia. Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła niech Bóg udziela nam łaski bycia apostołami Bożego Miłosierdzia.